Rundvee

Crimpenerwaert Dierenartsen is al vele jaren je vertrouwde veearts in de Krimpenerwaard. Onze geborgde rundveedierenartsen helpen je koeien én je bedrijf gezond te houden en volgen ontwikkelingen in de sector op de voet.

Crimpenerwaert dierenartsen 25
Crimpenerwaert dierenartsen 25

Rundvee

Crimpenerwaert Dierenartsen is al vele jaren je vertrouwde veearts in de Krimpenerwaard. Onze geborgde rundveedierenartsen helpen je koeien én je bedrijf gezond te houden en volgen ontwikkelingen in de sector op de voet.

Crimpenerwaert dierenartsen 22 e1652341971955

Vruchtbaarheid

Een goede vruchtbaarheidsbegeleiding is cruciaal voor melkveebedrijven. Tijdens onze bedrijfsbezoeken doen we drachtigheidsonderzoek en kijken we waarom een koe niet drachtig of tochtig wordt. Bij het opvoelen en scannen kijken we naar eventuele cystes op de eierstokken, baarmoederontstekingen en witvuilen. Ook zijn we alert op slepende melkziekte. Wanneer deze aandoeningen tijdig behandeld worden, heeft de koe een grotere kans om drachtig te worden en neemt de tussenkalftijd af. 

In onze bedrijfsbegeleiding kijken we ook naar het percentage onregelmatige terugkomers en of er recent meerdere verwerpers zijn geweest. Bij verwerpers is het wettelijk verplicht de moederkoe te onderzoeken op brucellose via het bloed. De overheid vergoedt deze bloedafname en het onderzoek. Neem in het geval van een verwerper dus altijd contact op met één van onze veeartsen. Zonder in de tussentijd de verwerper af van de koppel en maak alles wat in contact is geweest met de vrucht of het vruchtwater grondig schoon.

Bij een optimale vruchtbaarheid komen veel factoren samen. Denk naast de reproductieve gezondheid van de koe ook aan voeding, droogstandsmanagement, tochtwaarneming, klauw- en uiergezondheid. We staan je graag terzijde met gedegen advies. 

Crimpenerwaert Dierenartsen dag 2 114

Vruchtbaarheid

Een goede vruchtbaarheidsbegeleiding is cruciaal voor melkveebedrijven. Tijdens onze bedrijfsbezoeken doen we drachtigheidsonderzoek en kijken we waarom een koe niet drachtig of tochtig wordt. Bij het opvoelen en scannen kijken we naar eventuele cystes op de eierstokken, baarmoederontstekingen en witvuilen. Ook zijn we alert op slepende melkziekte. Wanneer deze aandoeningen tijdig behandeld worden, heeft de koe een grotere kans om drachtig te worden en neemt de tussenkalftijd af. 

In onze bedrijfsbegeleiding kijken we ook naar het percentage onregelmatige terugkomers en of er recent meerdere verwerpers zijn geweest. Bij verwerpers is het wettelijk verplicht de moederkoe te onderzoeken op brucellose via het bloed. De overheid vergoedt deze bloedafname en het onderzoek. Neem in het geval van een verwerper dus altijd contact op met één van onze veeartsen. Zonder in de tussentijd de verwerper af van de koppel en maak alles wat in contact is geweest met de vrucht of het vruchtwater grondig schoon.

Bij een optimale vruchtbaarheid komen veel factoren samen. Denk naast de reproductieve gezondheid van de koe ook aan voeding, droogstandsmanagement, tochtwaarneming, klauw- en uiergezondheid. We staan je graag terzijde met gedegen advies. 

Verloskundige hulp

De geboorte van een kalfje is een prachtig gezicht. Soms gaat het echter niet vanzelf en is hulp noodzakelijk. Onze rundveedierenartsen staan dag en nacht voor jou en je koeien klaar. We verlenen hulp bij reguliere bevallingen, voeren keizersnedes uit en kunnen -indien nodig- foetomie uitvoeren. Dit doen wij enkel wanneer een reeds in de baarmoeder gestorven kalf aan het rotten is en een keizersnede een te groot risico op buikvliesontsteking bij de koe vormt.

Het is belangrijk om direct na de bevalling de kwaliteit van de eerste biest te meten. Dit gaat het best met een refractometer. De BRIX-waarde dient 24 of hoger te zijn.  Dan weten we dat koeien een juiste droogstand krijgen en hun voeding voldoende eiwit bevat. Voor het kalf betekent kwalitatieve biest een booster van antistoffen die een goede bescherming bieden tegen infectieziektes als diarree. We raden dan ook aan om hoogwaardige eerste biest gekoeld te bewaren en in porties op te voeren. 

Jongvee

Indien kalveren onvoldoende goede biest krijgen of de infectiedruk uit de omgeving erg hoog is kunnen kalveren vroeg of laat toch diarree krijgen. Om de juiste behandeling te starten, moeten we eerst weten welke kiem de diarree veroorzaakt. Onze dierenartsen kunnen met een sneltest op het bedrijf E.coli, rotavirus, coronavirus, cryptosporidiose en Giardia aantonen. Coccidiose en wormen kunnen we na laboratoriumonderzoek op de praktijk bevestigen. Neem bij problemen direct contact met ons op, zodat we snel kunnen handelen. 

Met name in het najaar en in de winter kunnen kalveren luchtwegklachten krijgen. Het klimaat in de stal en het weer bepalen mede of infecties vat krijgen op de kalveren. Door bloedonderzoek naar antistoffen of met behulp van longspoelingen kunnen we onderzoeken welke kiemen de luchtwegklachten veroorzaken. De behandeling kan dan goed afgestemd worden op de oorzaak. En nog belangrijker: in de toekomst kunnen we problemen voorkomen door bijvoorbeeld tegen pinkengriep te enten.

Indien nodig helpen we met het uitvoeren van een jongveemeting. Dit doen we door de borstomvang te meten wanneer het kalf vlak en vierkant staat. Zo krijgen we een indicatie van het gewicht van het kalf bij een bepaalde leeftijd en kunnen we na enkele metingen zien welke momenten in de opfokperiode goed gaan en wat we aan moeten passen om een dip in de groei te voorkomen.

Huisvesting & weidegang

Omdat wij op veel verschillende bedrijven komen, zien we het effect van de diverse soorten huisvesting voor koeien, kalveren en pinken. Wil je gaan verbouwen, een nieuwe stal bouwen of verder optimaliseren? Wij bespreken graag onze ervaringen met je!

Voor melkkoeien zijn ligboxen belangrijk, zodat de koe goed kan rusten en herkauwen. Let verder op ventilatie, looplijnen voor zowel de koe als jezelf en separatiemogelijkheden. 

Droge koeien houden ook van fijne ligboxen én hebben behoefte aan voldoende vreet- en loopruimte. Eten, eten, eten, dat is wat je wilt. En daarna weer genoeg bewegen om energie te verbranden. 

Let er bij pinken op dat de groepen niet te groot zijn. Zo voorkom je concurrentie tussen leeftijdsgroepen. 

Voor kalveren is hygiëne extra belangrijk. Kalverhokjes moeten makkelijk te reinigen zijn. Ook moeten er voldoende van zijn, zodat ze na gebruik een tijdje leeg kunnen staan. In de melkperiode zien we bij voorkeur groepen van max 6 kalveren, zeker wanneer ze een drinkautomaat gebruiken. 

Koeien in de wei, een prachtig gezicht in de Krimpenerwaard! Weidegang heeft zo z’n voordelen. Denk aan gezondere koeien, minder arbeid en een goede vetzuursamenstelling van de melk. Toch kunnen er ook redenen zijn om de koeien op te stallen, bijvoorbeeld wanneer je bedrijfsomvang of verkaveling weidegang bemoeilijken of je je koeien niet bloot wilt stellen aan oncontroleerbare weersomstandigheden of bepaalde besmettelijke ziektes. We inventariseren graag de voor- en nadelen in jouw specifieke situatie en geven je dan gedegen advies in het belang van jouw dieren en bedrijf.

Crimpenerwaert Dierenartsen extra 13 scaled
Crimpenerwaert dierenartsen 36
Crimpenerwaert dierenartsen 34
Crimpenerwaert dierenartsen 37
Crimpenerwaert Dierenartsen koeien bedrijfsbegeleiding 1

Bedrijfsbegeleiding & KoeKompas

Geen gezond bedrijf zonder gezonde koeien. Daarom zijn wij groot voorstander van problemen vroegtijdig signaleren en preventieve zorg bieden. Onze geborgde rundveedierenartsen zijn het eerste aanspreekpunt voor veehouders in de Krimpenerwaard en bezoeken periodiek de aan hen gekoppelde bedrijven. 

Tijdens deze bezoeken bespreken we de melkproductieregistratie (MPR), doen we de vruchtbaarheidsbegeleiding, onthoornen we kalveren en bespreken we lopende zaken. Natuurlijk onderzoeken we dan ook meteen de koeien die dat nodig hebben. Zo zorgen we samen voor een optimaal bedrijfsresultaat.

We stellen jaarlijks het bedrijfsbehandelplan (BBP) en KoeKompas (of bedrijfsgezondheidsplan, BGP) op. Het KoeKompas meet hoe het met de gezondheid en het welzijn van de koeien in het bedrijf gaat, wat de sterke punten van het melkveebedrijf zijn en waar verbetering mogelijk is. Veel zuivelondernemingen stellen dit als voorwaarde om te mogen leveren. Onze landbouwhuisdierenartsen hebben allemaal de opleiding Integraal Koe Management (IKM) gevolgd en zijn bevoegd om de KoeKompas risico-analyse uit te voeren. 

Bedrijfsbegeleiding & KoeKompas

Geen gezond bedrijf zonder gezonde koeien. Daarom zijn wij groot voorstander van problemen vroegtijdig signaleren en preventieve zorg bieden. Onze geborgde rundveedierenartsen zijn het eerste aanspreekpunt voor veehouders in de Krimpenerwaard en bezoeken periodiek de aan hen gekoppelde bedrijven. 

Tijdens deze bezoeken bespreken we de melkproductieregistratie (MPR), doen we de vruchtbaarheidsbegeleiding, onthoornen we kalveren en bespreken we lopende zaken. Natuurlijk onderzoeken we dan ook meteen de koeien die dat nodig hebben. Zo zorgen we samen voor een optimaal bedrijfsresultaat.

We stellen jaarlijks het bedrijfsbehandelplan (BBP) en KoeKompas (of bedrijfsgezondheidsplan, BGP) op. Het KoeKompas meet hoe het met de gezondheid en het welzijn van de koeien in het bedrijf gaat, wat de sterke punten van het melkveebedrijf zijn en waar verbetering mogelijk is. Veel zuivelondernemingen stellen dit als voorwaarde om te mogen leveren. Onze landbouwhuisdierenartsen hebben allemaal de opleiding Integraal Koe Management (IKM) gevolgd en zijn bevoegd om de KoeKompas risico-analyse uit te voeren. 

Crimpenerwaert Dierenartsen koeien 14

Medicijnen & behandelplan

Een bedrijfsbehandelplan (BBP) is verplicht voor alle rundveehouders. Hierin staan de standaard behandelingen die een veehouder zelf uit mag voeren. Onze veeartsen kijken jaarlijks naar de werking van de voorgeschreven medicijnen en stellen dit waar nodig bij. 

Alle medicijnen die je als veehouder zelf toe mag dienen, moeten in het BBP staan. Zorg ervoor dat de administratie op orde is. Schrijf bv ook de medicijnen op die verloren zijn gegaan door breuk of zijn afgevoerd via de afvalverwerker. Volg altijd het voorschrift van de bijsluiter en het BBP op: de juiste dosering en het aantal keer dat je het medicijn moet geven.

Als veehouder ben je zelf verantwoordelijk om minimaal een week voor het verlopen van het BBP contact met ons op te nemen. Zo kun je altijd een actueel, geldig BBP laten zien bij KKM controle. Je BBP kun je gemakkelijk zelf terugvinden op www.veeonline.nl

Wij zijn een groot voorstander van preventieve zorg en streven ernaar het gebruik van medicijnen tot een minimum te beperken. Zeker voor antibiotica gelden strenge regels voor veilig gebruik. In principe hebben antibiotica de UDD-status (Uitsluitend Door Dierenarts), maar onder bepaalde voorwaarden mag je als veehouder zelf antibiotica toedienen.

De landbouwhuisdierenartsen van
Crimpenerwaert Dierenartsen

(Met de oudste koe van de praktijk!)

Crimpenerwaert Dierenartsen dag 2 99

Uiergezondheid

Uierontstekingen (mastitis) zijn nooit helemaal te voorkomen in je melkveebedrijf. Je kunt de uiergezondheid echter wel aanzienlijk verbeteren door mastitis snel te herkennen. Bekijk de MPR: welke dieren hebben een hoog celgetal? Genezen zij in de droogstand? Wanneer ontstaan er nieuwe uierontstekingen? 

Om mastitis in te perken, moet je weten of omgevings- of koegebonden kiemen de veroorzaker zijn en of ze resistent zijn voor bepaalde antibiotica. Onze dierenartsen kunnen de melk bacteriologisch laten onderzoeken en daarna een gericht actieplan opstarten. Sowieso is het van belang om de leefomgeving van de koeien schoon en droog te houden, vliegen te bestrijden en voor goede ventilatie te zorgen. Beperk de overdracht van koegebonden kiemen door handschoenen te dragen tijdens het melken, de groep hoogcelgetaldieren als laatste te melken en vervolgens de melkstellen met heet water door te spoelen. 

Let bij temperaturen boven de 21 graden extra op. Dan kunnen koeien last krijgen van hittestress. Met name in juli en augustus zien we hogere tankmelkcelgetallen. Met ventilatie, verkoeling, voldoende ruimte en aangepast voer help je je koeien door warmere periodes heen.

Ter info: mastitis komt ook voor bij koeien die nog niet ziek zijn. Dit is dan de zogenaamde subklinische mastitis. Vaarzen hebben hierbij een celgetal boven de 150.000, koeien boven de 250.000. Wordt de koe echt ziek of verandert de melk, dan noemen we het klinische mastitis. Wees dit voor en laat ons tijdig een bacteriologisch onderzoek uitvoeren. Hoe eerder we kunnen behandelen (óók tijdens de lactatie) hoe groter de kans op genezing. Een koe met mastitis kost je op jaarbasis zo’n €240,- aan medicijnen en door melkderving. Een typisch gevalletje ‘voorkomen is beter dan genezen’. 

Crimpenerwaert Dierenartsen koeien klauwgezondheid 1 scaled

Klauwgezondheid

Klauwgezondheid is iets wat voortdurend aandacht nodig heeft. Met een probleem aan de klauwen lopen koeien moeizamer naar het voerhek en de melkstal. Ze vreten minder en liggen korter. Dat zie je terug in de productie. 

Klauwproblemen kunnen infectieus (Mortellaro en Tussenklauwontsteking) en niet-infectieus (Tyloom, Zoolbloeding of -zweer en Witte-lijn defect) van aard zijn. 

Een goede hygiëne en huisvesting kan ook hier weer een groot verschil maken. Wanneer er voldoende schone, ruime en comfortabele ligboxen zijn, zullen de koeien eerder gaan liggen. Hierdoor neemt de druk op de klauwen af. Volgens ons moet de nadruk dan ook op integrale klauwverzorging liggen, niet enkel op klauwbekappen. 

Verminder de kans op kruisbesmetting door een voetbad/doorloopbad met minimaal 12 cm vloeistof te plaatsen en zorg dat de koeien er niet langs kunnen lopen. De koe moet iedere poot twee keer in het bad zetten. Ververs het bad na zo’n 200 koepassages. Let op je eigen gezondheid bij het gebruik van formaldehyde! Andere opties om de kans op besmetting te verkleinen zijn een spray-installatie, speciaal hiervoor ontwikkelde matten of het gebruik van een rugspuit. 

Soms ontkom je er niet aan om medisch in te grijpen. Bij teenpuntnecrose in een vroeg stadium kunnen we een puntje van de klauw afzagen waardoor de koe nog een aantal lactaties meekan. Tyloom verwijderen we operatief. Hierna kan de koe meestal weer beter lopen en hoeft ze niet afgevoerd te worden. In het uiterste geval kunnen we ook een klauwamputatie uitvoeren.

Klauwgezondheid

Klauwgezondheid is iets wat voortdurend aandacht nodig heeft. Met een probleem aan de klauwen lopen koeien moeizamer naar het voerhek en de melkstal. Ze vreten minder en liggen korter. Dat zie je terug in de productie. 

Klauwproblemen kunnen infectieus (Mortellaro en Tussenklauwontsteking) en niet-infectieus (Tyloom, Zoolbloeding of -zweer en Witte-lijn defect) van aard zijn. 

Een goede hygiëne en huisvesting kan ook hier weer een groot verschil maken. Wanneer er voldoende schone, ruime en comfortabele ligboxen zijn, zullen de koeien eerder gaan liggen. Hierdoor neemt de druk op de klauwen af. Volgens ons moet de nadruk dan ook op integrale klauwverzorging liggen, en niet enkel op klauwbekappen. 

Verminder de kans op kruisbesmetting door een voetbad/doorloopbad met minimaal 12 cm vloeistof te plaatsen en zorg dat de koeien er niet langs kunnen lopen. De koe moet iedere poot twee keer in het bad zetten. Ververs het bad na zo’n 200 koepassages. Let op je eigen gezondheid bij het gebruik van formaldehyde! Andere opties om de kans op besmetting te verkleinen zijn een spray-installatie, speciaal hiervoor ontwikkelde matten of het gebruik van een rugspuit. 

Soms ontkom je er niet aan om medisch in te grijpen. Bij teenpuntnecrose in een vroeg stadium kunnen we een puntje van de klauw afzagen waardoor de koe nog een aantal lactaties meekan. Tyloom verwijderen we operatief. Hierna kan de koe meestal weer beter lopen en hoeft ze niet afgevoerd te worden. In het uiterste geval kunnen we ook een klauwamputatie uitvoeren.

Crimpenerwaert Dierenartsen koeien 7

Parasitaire aandoeningen

Schurft, schimmels en insecten. Je bent ze liever kwijt dan rijk bij je koppel. We vallen een beetje in herhaling, maar: hygiëne, hygiëne, hygiëne! 

Wees alert op koeien die zich regelmatig schuren of likken. Zie je korsten, kale plekken of plukken vacht in de stal? Waarschuw dan één van onze rundveeartsen. We nemen een huidmonster en onderzoeken dit in ons laboratorium zodat we weten welke behandeling het meest effectief is. 

Vermijd weiden met te lang gras of dicht bij bossen of heggen. Dit zijn ideale schuilplaatsen voor o.a. teken. Laat ook regelmatig bloed-, melk- of mestmonsters controleren op longworm, maagdarmwormen en leverbot en laat (jong)vee vanaf augustus niet meer weiden op percelen waarvan bekend is dat er leverbotslak voorkomt.

Voeding & stofwisselingsziektes

Wanneer er ‘iets’ niet goed zit in de voeding zie je dat terug in de weerstand, vruchtbaarheid, uiergezondheid en klauwgezondheid van je koppel.

Koeien hebben voldoende mineralen en spoorelementen nodig in de juiste verhoudingen. Bij een tekort kan het zijn dat de koe te weinig voer vreet (absoluut tekort). Maar bij een koe die voldoende voer tot zich neemt kan het ook voorkomen dat het ene element het andere verdringt. Dan ontstaat er een secundair tekort.

Wanneer kuilanalyses en rantsoenberekeningen geen uitsluitsel geven kunnen onze landbouwhuisdierenartsen melk- of bloedmonsters afnemen. Hiermee kunnen we de opname van voedingsstoffen in de afgelopen week analyseren. Maar omdat een koe eerst haar totale lichaamsvoorraad op zal maken voordat sommige waardes in bloed en melk dalen, is een leverbiopt vaak betrouwbaarder. Dat zegt iets over de voeding van het afgelopen half jaar. We onderzoeken het biopt op verschillende spoorelementen en zware metalen om zodoende het tekort of overschot te achterhalen.

Koeien die na het afkalven te weinig voer opnemen ten opzichte van de melk die ze produceren krijgen een energietekort. Ze zal als eerste haar eigen lichaamsreserves aanbreken. Daarbij worden vetzuren in de lever deels omgezet in ketonlichamen en zo ontstaat ketose (slepende melkziekte). De koe wordt traag, heeft weinig eetlust en de adem ruikt naar aceton. Ernstige ketose kan een lebmaagverdraaiing of leververvetting veroorzaken.

Melkziekte wordt daarentegen veroorzaakt door een tekort aan calcium rondom het kalven. De koe is wankel, koud en eet slecht. Melkziekte verhoogt het risico op aan de nageboorte blijven staan, witvuilen en uierontsteking.

Zowel slepende melkziekte als melkziekte zijn een indicatie dat er iets niet goed gaat in het droogstandsrantsoen. We kunnen beide stofwisselingsziektes vaststellen met een bloedonderzoek.

Crimpenerwaert dierenartsen 17
Crimpenerwaert Dierenartsen koeien 3
Crimpenerwaert dierenartsen 26
Crimpenerwaert Dierenartsen koeien 3

Infectieziektes, vaccinatie & gezondheidsstatus

Tijdens onze bedrijfsbezoeken letten we standaard op de ademhaling, hartslag, temperatuur, slijmvliezen en lymfeknopen van de koe. We luisteren naar het hart, de longen en het maagdarmstelsel en voeren een rectaal onderzoek uit om de urinewegen, het maagdarmkanaal en de voortplantingsorganen te bekijken. En natuurlijk kijken we naar de koe zelf. Is ze schoon? Gedraagt ze zich normaal? Produceert ze naar verwachting? Hieruit kunnen we al een hoop afleiden over de gezondheid van de koppel. 

Preventief vaccineren, bijvoorbeeld tegen Bovine Virusdiarree (BVD), IBR, pinkengriep, longworm en ringworm, kan een hoop ellende voorkomen. We adviseren je er graag over. 

Zuivelondernemingen nemen enkel nog af bij bedrijven die actief deelnemen aan programma’s ter bestrijding van de infectieziektes Leptospirose, BVD en IBR (Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis). Ook voor Salmonella en Para-TBC zijn er diergezondheidsprogramma’s. Wij houden bij welke onderzoeken op welk moment op je bedrijf nodig zijn, monitoren statussen, koppelen resultaten terug en nemen je zo een hoop werk uit handen.  

Heb je vragen over infectieziektes op je bedrijf of in het algemeen? We helpen je graag verder! 

Crimpenerwaert dierenartsen 30 scaled 1

Infectieziektes, vaccinatie & gezondheidsstatus

Tijdens onze bedrijfsbezoeken letten we standaard op de ademhaling, hartslag, temperatuur, slijmvliezen en lymfeknopen van de koe. We luisteren naar het hart, de longen en het maagdarmstelsel en voeren een rectaal onderzoek uit om de urinewegen, het maagdarmkanaal en de voortplantingsorganen te bekijken. En natuurlijk kijken we naar de koe zelf. Is ze schoon? Gedraagt ze zich normaal? Produceert ze naar verwachting? Hieruit kunnen we al een hoop afleiden over de gezondheid van de koppel. 

Preventief vaccineren, bijvoorbeeld tegen Bovine Virusdiarree (BVD), IBR, pinkengriep, longworm en ringworm, kan een hoop ellende voorkomen. We adviseren je er graag over. 

Zuivelondernemingen nemen enkel nog af bij bedrijven die actief deelnemen aan programma’s ter bestrijding van de infectieziektes Leptospirose, BVD en IBR (Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis). Ook voor Salmonella en Para-TBC zijn er diergezondheidsprogramma’s. Wij houden bij welke onderzoeken op welk moment op je bedrijf nodig zijn, monitoren statussen, koppelen resultaten terug en nemen je zo een hoop werk uit handen.  

Heb je vragen over infectieziektes op je bedrijf of in het algemeen? We helpen je graag verder! 

Crimpenerwaert dierenartsen 27 1
Crimpenerwaert dierenartsen 52

Laboratoriumonderzoek

In de stal kunnen onze veeartsen ter plekke kleine testjes doen op bloed, urine, mest en melk om veelvoorkomende aandoeningen vast te stellen. Wanneer aanvullend onderzoek nodig is, nemen we een monster of biopt mee naar de praktijk. Daar hebben we ons eigen laboratorium. Voor specifieke testen en onderzoeken werken we nauw samen met laboratoria Royal GD, IDEXX en VLG.